I’m so far away, but God isn’t

Hindi ko alam kung bakit nangyayari ang mga bagay na ‘to ngayong wala na ko sa Pilipinas.. Hinayaan kaya ng Panginoon na makaalis ako para “mabunyag” ang mga bagay na yun? Para malaman namin..? Nalulungkot ako dahil may mga taong nasaktan, at ngayon may taong nasasaktan dahil sa sarili nyang pagkakamali at disobedience. Natatakot ako na baka hindi na naman sya magsimba at maging active sa ministry. Natatakot ako na baka gumawa sya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Natatakot ako, at nalulungkot, dahil andito ako, malayo at walang magawa. Ang tanging kaya ko lang magawa ay ipagpray sya. Naniniwala at nananampalataya ako na ang Diyos ang tunay na mangungusap sa kanya, at inaabot Nya ang Kanyang makapangyarihang kamay sa taong yun. Alam kong kino-comfort sya ngayon ng Diyos; dalangin ko na maging bukas ang puso’t isip nya sa Salita ng Diyos. Magpakumbaba sya sa harap ng Diyos.. maging matatag sya at malakas kahit na ganun man ang nangyari, kasi ayaw kong mawala sya sa presensya ng Panginoon.

You are sovereign, oh God.. His life is in Your mighty hands. Please guide and secure him. Kahit malayo ako, pero Ikaw Panginoon hindi Ka malayo sa kanya..

So, what's on your mind?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s